Η Πρωτοβουλία «Έξυπνα Νησιά» νικητής του Βραβείου Καινοτομίας στα Ετήσια Βραβεία Ενέργειας του Greek Energy Forum!!

Το Greek Energy Forum προ ημερών διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία μία εξαιρετικού επιπέδου εκδήλωση στο Λονδίνο στις εγκαταστάσεις του Cass Business School του City University.
Τα μέλη του Φόρουμ βράβευσαν 7 προσωπικότητες και επιχειρήσεις με σημαντική διεθνή δράση στον τομέα της ενέργειας.

Ανάμεσά τους και η Πρωτοβουλία Έξυπνα νησιά, η οποία απέσπασε το Βραβείο Καινοτομίας. Nιώθουμε μεγάλη τιμή για αυτή τη διάκριση και συνεχίζουμε δυναμικά θέτοντας ολοένα και υψηλότερους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών!

Ευχαριστούμε πολύ το GEF καθώς και τους χορηγούς για την υπέροχη διοργάνωση!

Φωτογραφιες

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ «ΕΞΥΠΝΑ ΝΗΣΙΑ»

Η Πρωτοβουλία «Έξυπνα Νησιά» αποτελεί μια προσπάθεια που ξεκίνησαν οι νησιωτικές αρχές της Ευρώπης μετά από χρόνια συνεργασίας με στόχο να επικοινωνήσουν τη σημαντική δυναμική των νησιών να λειτουργήσουν ως πεδία τεχνολογικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής καινοτομίας.

Η Πρωτοβουλία «Έξυπνα Νησιά» εμπνέεται από την Πρωτοβουλία για τις Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες, στοχεύοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στα νησιά με την υλοποίηση καινοτόμων έργων που αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των νησιών. Την ίδια στιγμή, η Πρωτοβουλία «Έξυπνα Νησιά» υπογραμμίζει το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα νησιά στη μετάβαση της Ευρώπης σε μια χαμηλή σε εκπομπές και βιώσιμη οικονομία.

Περισσοτερα


ΕΞΥΠΝΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΗΣΙ...


που ενισχύει την ανθεκτικότητά του, συνδυάζοντας δράσεις περιορισμού και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, προκειμένου να θέσει τις βάσεις βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων του, μέσω της υλοποίησης έξυπνων και ολοκληρωμένων λύσεων στη διαχείριση των υποδομών και των φυσικών του πόρων αλλά και του περιβάλλοντος εν γένει, υποστηριζόμενων από τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, καθώς και από επενδυτικά σχήματα και πρακτικές διακυβέρνησης που προάγουν την καινοτομία και την κοινωνική συνοχή.ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΟΙ ΕΞΥΠΝΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ


Τα νησιά αποτελούν ζωντανά εργαστήρια όπου παράγεται σημαντική γνώση σε πολλούς τομείς: ενέργεια, μεταφορές, κυκλική οικονομία, πολύ-επίπεδη διακυβέρνηση, χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, καθώς και σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές: πόλεις και κοινότητες, αγροτικές και ορεινές περιοχές. Αυτό συμβαίνει γιατί τα ίδια τα νησιά αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις ως απόρροια του διαφορετικού μεγέθους, απόστασης από την ηπειρωτική χώρα, πληθυσμιακής πυκνότητας, μορφών διακυβέρνησης και βαθμού πολιτικής και οικονομικής αποκέντρωσης.

Παρά τις διαφορές τους όμως, κοινό χαρακτηριστικό των νησιών αποτελεί η νησιωτικότητα, η οποία σχεδόν πάντα συνοδεύεται από ενεργειακή εξάρτηση σε ορυκτά καύσιμα, αυξημένα κόστη μεταφορών, περιορισμένη οικονομική διαφοροποίηση, περιορισμένη πρόσβαση σε υποδομές υγείας και εκπαίδευσης αλλά και σημαντικό δυναμικό ΑΠΕ, μοναδικής σημασίας οικοσυστήματα, ισχυρό κοινωνικό κεφάλαιο και αίσθηση ταυτότητας. Αυτός ο πλουραλισμός στοιχείων μπορεί τελικά να ευνοήσει την ανάδυση τοπικών μοντέλων ανάπτυξης που συνδυάζουν με τον πιο αποδοτικό τρόπο περιβαλλοντικές, κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές λύσεις, σύμφωνα με την αρχή της έξυπνης, ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς διαχείρισης των φυσικών πόρων και υποδομών.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΧΑΡΑΞΗ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΣΙΑ


Ο ακρογωνιαίος λίθος Πρωτοβουλίας. Παρουσιάζει το ρόλο, το δυναμικό αλλά και τις προκλήσεις που χρειάζεται να ξεπεράσουν τα νησιά, προκειμένου να μετατραπούν σε τόπους - πρότυπα μιας έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.


Αντιλαμβανόμαστε πως για να μετουσιώσουμε το δυναμικό των νησιών και να καταστήσουμε τις νησιωτικές οικονομίες έξυπνες και εύρωστες, οφείλουμε να σκεφτούμε δημιουργικά. Χρειάζεται δηλαδή να εντοπίσουμε και να μεγιστοποιήσουμε τις συνέργειες μεταξύ καινοτόμων τεχνολογιών στη βάση των αρχών της βιωσιμότητας και της κυκλικής οικονομίας. Οφείλουμε μάλιστα να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα γίνει με τρόπο συμμετοχικό, αναδεικνύοντας τα ειδικά οφέλη για όλους τους δρώντες, τις δημόσιες αρχές, την κοινωνία των πολιτών, τον επιχειρηματικό κόσμο, τους ερευνητικούς φορείς.

Περισσοτερα


ΠΥΛΩΝΕΣ

Η Πρωτοβουλία «Έξυπνα Νησιά» βασίζεται στους παρακάτω πυλώνες.
Κάθε πυλώνας εξυπηρετεί διαφορετικό σκοπό, συγκεκριμένα:ΦΟΡΟΥΜ ΕΞΥΠΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ


Ετήσια εκδήλωση που προωθεί τη συνεργασία, τη δικτύωση και την ανταλλαγή γνώσης μεταξύ των νησιών

Περισσοτερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΥΠΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ


Ετήσια συνάντηση φορέων για ανταλλαγή εμπειρίας και πρόταση μέτρων για την υλοποίηση της Διακήρυξης των Έξυπνων Νησιών
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ


Οργανισμός για τη συνεργασία του δημόσιου, ιδιωτικού, ακαδημαϊκού τομέα και των τοπικών κοινωνιών για την υλοποίηση καινοτόμων έργων στα νησιά.